Czy wiedzieliście o tym…?

Jakie są zalety montowania zasuw nożowych ZETA w rurociągach ściekowych?

12.05.2015

W instalacjach związanych z wodami ściekowymi istnieją ważne powody, aby istotne elementy funkcjonalne wykonywać ze stali nierdzewnych, aby zapewnić trwałe i pewne funkcjonowanie armatury.


Płyta zasuwowa jest także czyszczona – skrobana – przy każdym ruchu otwarcia przez obustronnie zabudowane skrobaki i musi zachować odpowiednią gładkość powierzchni. Rozwiązanie to zapewnia minimalizację nakładów konserwacyjnych, zapewniając oszczędność czasu i kosztów.

Jedno ważnym punktem związanym z wodami ściekowymi jest problem odporności korozyjnej. Gdy zasuwa płytowa posiada płytę zasuwową ze stali nierdzewnej to odpadają problemy związane ze szkodami korozyjnymi spowodowanymi przez ścieki. Może być wymieniana rzadziej lub nie musi być wymieniana w ogóle. Korozja nie jest jedynie przyczyną zwiększonych nakładów korozyjnych, ale bywa przyczyną zakłócenia działania armatury. Skorodowany mechanizm zamykający armatury nie może pracować bez zwiększonych, szkodliwych oporów ruchu.