Czy wiedzieliście o tym…?

Wstawki montażowe – niesłusznie niedoceniana armatura

04.04.2017

Skorodowane śruby i nakrętki w studni

Łącznik krzyżowy DN1200: 128 gwintowanych śrub, 640 nakrętek

Wstawki montażowe to komponenty ułatwiające montaż i demontaż armatury, lub innych elementów w rurociągu. Klienci przy wyborze typu i wykonania bardzo często kierują się wyłącznie ceną, i tym sposobem pomijają koszty wtórne.

Do tych zaliczyć można m.in. instalację do rurociągu wraz z armaturą, fizycznie wymagający montaż dla monterów, funkcjonalność po latach od zainstalowania, oraz ewentualna możliwość ich demontażu.

Wybór typu wstawki montażowej.

Pod względem konstrukcji wstawki montażowe dzieli się na dwie podstawowe grupy. Pierwszą jest wykonanie ze śrubami przechodzącymi obustronnie, drugą grupę stanowią wstawki ze śrubami przechodzącymi jednostronnie. Pierwszy typ ze względu na swoją tradycję i cenę jest najbardziej rozpowszechniony. W porównaniu do wykonania z jednostronnie przechodzącymi śrubami czasowo i fizycznie montaż jest jednak bardziej skomplikowany. Dla przykładu można podać wstawkę montażową DN600 PN10, gdzie monter na 20 śrub musí nakręcić aż 100 szt. nakrętek. Z tego powodu pojawiają się na rynku wstawki montażowe, które posiadają konstrukcję , w której ograniczono ilość gwintowanych śrub.

Studnie, szyby i kolektory to przestrzenie, w których występuje bardzo wysokie ryzyko wzniku korozji na niechronionej powierzchni osadzonych elementów. Dodatkowo praktyka pokazała, że po około 6 miesiącach korodować zaczynają nawet ocynkowane śruby. W przypadku wstawek montażowych jest to zasadniczym problemem, ponieważ skorodowane gwinty de facto elminują ich funkcjonalność w przypadku demontażu armatury z rurociągu, i jest potrzeba użyć destrukcyjnych metod do usunięcia niefunkcjonalnych śrub.

Mając na uwadze przyszłe koszty, warto rozważyć, czy już na etapie składania zamówienia nie zażądać gwintowanych śrub, oraz materiału łączeniowego ze stali nierdzewnej.