Centrum serwisowe VAG

Konserwacje i naprawy w centrum serwisowym VAG Mannheim

Tylko o kilka metrów od miejsca produkcji armatury Państwa armatura wchodzi na stanowisko kontroli. Jeśli wymagane są prace naprawcze, nasi monterzy serwisowi posiadają wszelkie urządzenia techniczne i części zamienne pod ręką.

Oczywiście, przedtem otrzymacie kosztorys. Wykonamy fachowo wszelkie prace przestrzegając wszelkich dyrektyw z zakresu bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Przykład z centrum serwisowego VAG

Obudowa grupowego zaworu zwrotnego rok produkcji 1930 przed renowacją
Obudowa grupowego zaworu zwrotnego po całkowitej renowacji
Elementy wewnętrzne armatury przed renowacją
Elementy wewnętrzne armatury po renowacji

Do pobrania

Ulotka referencji serwisowych

Serwis w VAG Mannheim

VAG GmbH
Carl-Reuther-Str. 1
68305 Mannheim
Niemcy
Tel +49 621 7490
Faks +49 621 74990
info@vag-group.com

Serwis w VAG Armatura Polska

VAG s.r.o.
Lipová alej 3087/1
69501 Hodonín
Česká republika
Tel +48 22 609 74 84
Faks +48 22 609 74 85
vag@vag-polska.com