Umowy serwisowe

Kontrola armatury z udokumentowaniem

Armatura VAG jest znana ze swej długiej żywotności. Nierzadko dowiadujemy się o istnieniu armatury, która służy od 60, 70 lub więcej lat.  Aby Państwa armatura była sprawna przez wiele lat, zalecamy regularną konserwację przez naszych specjalistów. Konserwacja ta zapewni Państwa urządzeniom dodatkowe bezpieczeństwo eksploatacyjne i odpłaci się w dłuższym okresie czasu.  

Proszę pytać o nasze warunki konserwacji!

Do pobrania

Ulotka referencji serwisowych

Serwis w VAG Mannheim

VAG GmbH
Carl-Reuther-Str. 1
68305 Mannheim
Niemcy
Tel +49 621 7490
Faks +49 621 74990
info@vag-group.com

Serwis w VAG Armatura Polska

VAG s.r.o.
Lipová alej 3087/1
69501 Hodonín
Česká republika
Tel +48 22 609 74 84
Faks +48 22 609 74 85
vag@vag-polska.com