Gaz

Obszerny program armaturowy dla sieci gazowych oraz instalacji gazowych o długiej żywoności dostępny jest z jednego źródłą. To właśnie VAG. Produkty

Gaz

Z powodu stale rosnących cen oleju opałowego gaz ziemny nabrał dużego znaczenia, jako nośnika energii pierwotnej. Międzynarodowe agencje energetyczne przewidują w następnych latach dalszy wzrost duży zapotrzebowania na gaz ziemny w stosunku do innych paliw kopalnych. Także w przemyśle wzrasta znaczenie gazu dzięki powszechnemu wprowadzeniu układów gazowo-parowych.  Także gaz biologiczny znajduje ciągle wzrastające uznanie. Instalacje gazowe pracują w bardzo różnorodnych temperaturach. Tym wymaganiom musi sprostać odpowiednio wykonana armatura.

Armatura gazowa musi – tak jak każda armatura – być pewna, całkowicie szczelna i bezpieczna w użytkowaniu. Te właściwości armatury VAG zostały potwierdzone przez odpowiednie badania i dopuszczenia dokonane przez upoważnione, niezależne organy badawcze. Są one zgodne nie tylko z wymaganiami norm europejskich, ale spełniają wiele innych ważnych kryteriów. 

Referencje

Stacja Biogazu Vrakuňa

Biogaz wytwarzany jest głównie przez fermentację metanu w surowcach, to jest z fermentacji odpadów. Jednakże, w zależności od tego, jak jest wytwarzany, biogaz może zawierać bardzo agresywne zanieczyszczenia, takie jak siarkowodór. Biogaz występuje w...

Armatura VAG dla Gazu

Lista projektów referencyjnych dla armatury przeznaczonej dla instalacji gazowych.

Armatura VAG w branży gazowniczej

Firma VAG udostępnia szeroką ofertę armatury gazowej dla zakresów średniego i niskiego ciśnienia. Począwszy od przepustnic takich jak VAG EKN® przeznaczonych do gazociągów i instalacji przemysłowych o dużych rozmiarach, przez zasuwy klinowe VAG EKO®plus i zawory kulowe, jak na przykład kulowy zawór między kołnierzowy VAG JMA ALFA, aż po armaturę małych rozmiarów do przyłączy domowych. Każda armatura firmy VAG w zależności od potrzeb może współpracować z różnego rodzaju napędami: elektrycznymi, pneumatycznymi lub mechanicznymi.VAG oferuje kompletne portfolio armatury dla sieci i instalacji gazowych. Zapewniamy tym samym rozwiązanie zaplanowane i wykonane pod kątem indywidualnych wymagań.

Przegląd produktów

Potrzebne jest wsparcie? Chętnie służymy poradą.